Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Dokumenty zespołu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
niedziela, 12 marca 2017 20:28

 


 

UWAGA: Aby odczytać dostępne dokumenty potrzebny jest program do przeglądania plików PDF.

Jeśli nie posiadasz:

- pobierz ze strony odpowiedni program dla siebie naciśnij TUTAJ

 


Statut zespołu

Dokument dostępny TUTAJ

Statut SP20

Dokument dostępny TUTAJ

Statut MDK

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin pracy

Dokument dostępny TUTAJ

Aneks TUTAJ

Kontrola zarządcza

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin wynagradzania pracowików ZSiP nr 2

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Dokument dostępny TUTAJ 

Regulamin zapomóg zdrowotnych

Dokument dostępny TUTAJ

Kodeks etyczny w ZSiP nr 2

Dokument dostępny TUTAJ

Zagrożenie terrorem

Dokument dostępny TUTAJ

 

 

INNE DOKUMENTY

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Dokument dostępny TUTAJ

Konwencja praw dziecka

Dokument dostępny TUTAJ

Prawa i obowiązki ucznia

Dokument dostępny TUTAJ

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Dokument dostępny TUTAJ

Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin samorządu uczniowskiego

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin wyborów do samorządu

Dokument dostępny TUTAJ

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dokument dostepny TUTAJ załącznik dostępny TUTAJ

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (p.o. dyrektora ZSiPnr2)
Poprawiony: wtorek, 14 maja 2019 04:42