Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Statut prawny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Gaweł   
środa, 19 stycznia 2011 17:19

STATUS PRAWNY ZESPOŁU

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice. Zespół  jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice. Gmina dysponuje majątkiem zespołu oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice.
Organem nadzorującym zespoł jest śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zespół działa w oparciu o:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (dyrektor ZSiPnr2)

Poprawiony: wtorek, 14 maja 2019 04:44