Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Instrukcja obsługi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
poniedziałek, 22 września 2014 13:47

INSTRUKCJA 

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach BIP można znaleźć aktualne informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach można dostać się poprzez odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej znajdujący się na stronie www.sp20.katowice.pl


Jak korzystać ze strony BIP Zespołu Szkół i Placówek nr 2w Katowicach


Główna strona biuletynu składa się z Menu Głównego, z Menu BIP i okna wyszukiwarki po prawej stronie, oraz w centrum ekranu okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP oraz bieżącymi aktualnościami. Po prawej stronie natomiast znajdują się najczęściej odwiedzane pozycje menu.

Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejne wywołanie odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego powoduje zmiany w głównej części strony tj. w oknie głównym.

po lewej stronie:

Menu Główne podzielone zostało na części:

Strona główna

Podstawowe infomacje o jednostce

Mapa strony
wszystkie pozycje znajdujące się w Menu Głównym i Menu BIPu

Instrukcja obsługi 
instrukcja obsługi strony BIP

Strona SP20
strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 20 zawierająca aktualności z życia szkoły, dokumenty i inne informacje dotyczące placówki

Kontakt z nami
zawartość: opis zawartości menu i sposobu korzystania 

Bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

bip.um.katowice 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice 

Menu BIPu podzielone zostało na części

Statut prawny
statut prawny Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach 

Przedmiot działalności i kompetencje
opis działalności Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Kaotwicach oraz jej kompetencje 

Organizacja i sprawowane funkcje
informacje o organizacji zespołu, nauczycielach zatrudnionych w zespole, Radzie Rodziców 

Struktura własnościowa i majątek

Zasady funkcjonowania
informacje o dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek nr 2,  godzinach urzędowania sekretariatu, świetlicy szkolnej

Ogłoszenia
ogłoszenia Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach 

Dokumenty szkolne
dokumenty obowiązujące w Zespołe Szkół i Placówek nr 2 (dokumenty .PDF) 

Przetargi
informacje o przeprowadzonych i trwających przetargach 

Sprawy socjalne
dostępne dokumenty Funduszu Socjalnego 

Prowadzone rejestry
spis prowadzonych rejestrów w Zespołu Szkół i Placówek nr 2

Nabór kandydatów
informacje o trwającym naborze 

Przebieg i efekty kontroli
spis kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

po prawej stronie:

Wyszukiwarka

Statystyka strony

zawartość: statystyka odwiedzin strony

Osoba odpowiedzialna : Marta Jakobiszyn

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 12:23